Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 03.10.2002.a otsusega nr 61-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Pfizer Inc omandab valitseva m�ju Pharmacia Corporation'i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi