Konkurentsiamet teatab, et on 26.09.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Hispaania Kuningriigis registreeritud ettev�tja Uralita S.A valitseva m�ju Vene F�deratsioonis registreeritud ettev�tja OAO Pfleiderer Tschudowo �le. OAO Pfleiderer Tschudowo �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja Pfleiderer Baltic O� kaudu. Uralita S.A ei oma �ritegevust Eestis.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi