Konkurentsiamet teatab, et on 27.09.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandi Kuningriigis registreeritud Pearle Europe B.V. omandab valitseva m�ju Soome Vabariigis registreeritud Instrumentarium Oyj �le. Instrumentarium Oyj �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tja Instrumentarium Optika O� kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi