Konkurentsiamet teatab, et on 10.09.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Ameerika �hendriikides registreeritud ettev�tja Pfizer Inc. valitseva m�ju Ameerika �hendriikides registreeritud ettev�tja Pharmacia Corporationi �le. Pfizer Inc. �ritegevus Eestis toimub Pfizer H.C.P Corporation, Eesti filiaali kaudu ja Pharmacia Corporationi �ritegevus Eestis toimub Pharmacia Enterprises S.A, Eesti filiaali kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi