Konkurentsiamet teatab, et on saanud 2.septembril 2002.a koondumise teate, mille kohaselt Deutsche Post AG omandab valitseva m�ju DHL International Limited �le. Deutsche Post AG �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tjate Danzas AS, Interterminal AS ja O� Scandinavian Garment Service O� kaudu. DHL International Limited �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja DHL International Eesti AS kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, telefonil 6 113 946 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi