Konkurentsiamet teatab, et on 27.08.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsi Kuningriigis registreeritud ettev�tja Telia AB omandab valitseva m�ju Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja Sonera Corporation �le. Sonera Corporation �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tjate AS Eesti Telekom, AS Esdata ja AS Reveko Telekom kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi