Konkurentsiamet teatab, et on 07.08.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud Charterhouse Capital Limited ja Prantsusmaal registreeritud Caisse des D�pôts et Consignations omandavad �hiselt valitseva m�ju Prantsusmaal registreeritud T�l�diffusion de France S.A. �le. T�l�diffusion de France S.A. �ritegevus Eestis toimub Eesti Ringh��lingu Saatekeskuse AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-maili aadressil [email protected].

Tagasi