Konkurentsiameti peadirektori 30.07.2002 otsusega nr 48-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Hansafood AS omandas valitseva m�ju AS Hypermarket osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi