Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 18.07.2002.a otsusega nr 43-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja L�nnen Tehtaat Oyj omandas valitseva m�ju Navena Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi