Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 18.07.2002.a otsusega nr 44-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soome Vabariigis registreeritud ettev�tjad Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj omandasid valitseva m�ju Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja Contant Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi