Konkurentsiamet teatab, et on 08.07.2002.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Hansafood omandab AS Hypermarket ettev�tteks oleva h�permarketi �Primo�. M�lemad koondumise osalised tegelevad esmatarbekaupade jaem��giga.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 946 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi