Konkurentsiameti peadirektori 30.05.2002 otsusega nr 30-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja Rautakirja Oyj omandas valitseva m�ju Eesti Vabariigis registreeritud ettev�tja AS Lehepunkt �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi