Konkurentsiameti peadirektori 19.04.2002 otsusega nr 20-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Suurbritannias registreeritud ettev�tja Davis Service Group Plc omandas valitseva m�ju Taani Kuningriigis registreeritud ettev�tja Sophus Berendsen A/S �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Sophus Berendsen A/S �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tja AS Svarmil kaudu.

Tagasi