Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 02.04.2002.a otsusega nr 16-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel �hinesid Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy vastavalt konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 1.

Tagasi