Konkurentsiamet teatab, et on 28.03.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Inglismaal registreeritud ettev�tja Davis Service Group plc omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud ettev�tja Sophus Berendsen A/S �le, kelle �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tja AS Svarmil kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 947 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi