Konkurentsiameti peadirektori 22.03.2002.a otsusega nr 15-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Axel Johnson International AB omandas valitseva m�ju F�rankra ABT AB �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi