Konkurentsiamet teatab, et on saanud 5. m�rtsil 2002.a. koondumise teate, mille kohaselt �hinevad Soome Vabariigis registreeritud Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy. Wecan Electronics Oyj �ritegevus Eestis toimub Wecan Cables Eesti O� kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi