Konkurentsiamet saatis 18.02.2002 kirjalikud teated Hewlett-Packard Company ja Compaq Computer Corporation koondumise teate esitajatele, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt KonkS � 21 l�ikele 1.

Tagasi