Konkurentsiamet teatab, et on 08.02.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud Heloise Merger Corporation kui �hendatav �ri�hing �hineb USA-s registreeritud �hendava �ri�hinguga Compaq Computer Corporation, mille tulemusena USA-s registreeritud Hewlett-Packard Company omandab valitseva m�ju Compaq Computer Corporation �le. Hewlett-Packard Company �ritegevus Eestis toimub Hewlett-Packard OY Eesti Filiaali kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 947 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected].

Tagasi