Konkurentsiameti peadirektori 14.01.2002.a otsusega nr 4-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Danzas ASG AB omandas valitseva m�ju SGS Holding AB �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi