Konkurentsiameti peadirektori 21.12.2001.a otsusega nr 54-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel If Skadef�rs�kring Holding AB omandas valitseva m�ju AS Sampo Eesti Varakindlustus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi