Konkurentsiamet teatab, et on 20.12.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud ettev�tja Danzas ASG AB omandab valitseva m�ju SGS Holding AB �le. SGS Holding AB �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja Scandinavian Garment Services Eesti O� kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil[email protected]

Tagasi