Konkurentsiamet teatab, et on 18.12.2001 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Pohjola Group Insurance Corporation omandab valitseva m�ju Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS-i �le.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 947 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi