Konkurentsiamet saatis 11.12.2001.a. kirjaliku teate ABSA Bank Ltd, ABSA Asia Ltd, Cutfin (Proprietary) Ltd ja Horizon Tselluloosi ja Paberi Aktsiaseltsi koondumise teate esitajale seoses sellega, et nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt KonkS � 21 l�ikele 2.

Tagasi