16.11.2001.a. sai Konkurentsiamet teate koondumise kohta, mille kohaselt ABSA Asia Limited, ABSA Bank Limited ja Cutfin (Proprietary) Limited omandavad �hise valitseva m�ju Horizon Tselluloosi ja Paberi Aktsiaseltsi �le. Valitsev m�ju omandatakse 82,5 % aktsiate omandamise teel.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 l�ikele 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi