Konkurentsiamet teatab, et on 07.11.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Tallinna K�te omandab valitseva m�ju AS Tallinna Soojus �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 l�ikele 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi