Konkurentsiamet teatab, et on 30.10.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud ettev�tja Qwest Communications International Inc omandab valitseva m�ju Hollandi Kuningriigis registreeritud ettev�tja KPNQwest N.V. �le, kelle �ritegevus Eestis toimub KPNQwest Estonia AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 947 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi