Konkurentsiameti peadirektori 31.10.2001.a otsusega nr 40-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Mets�liitto Osuuskunta (Soome Vabariik) omandas valitseva m�ju Thomesto Oy (Soome Vabariik) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Thomesto Oy �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tjate AS Mets & Puu ja AS Thom Tehnika kaudu.

Tagasi