Konkurentsiamet andis oma 30.10.2001.a otsusega nr 38-KO loa koondumiseks, mille kohaselt Norra Kuningriigis registreeritud ettev�tja TPG Media Invest I AS omandas valitseva m�ju teise Norra Kuningriigis registreeritud ettev�tja Telenor Media Holding AS �le, kelle �ritegevus toimub Eestis Telenor Media Eesti AS kaudu.

Tagasi