23.10.2001.a. sai Konkurentsiamet teate koondumise kohta, mille kohaselt omandab AS ESS L��ne valitseva m�ju O� Haapsalu GSS �le. AS ESS L��ne emaettev�tja on AS Falck Baltics. Valitsev m�ju saavutatakse 100 % O� Haapsalu GSS osade omandamise teel. 29.10 2001.a. saatis Konkurentsiamet koondumise teate esitajale kirjaliku teate, mille kohaselt ei vasta antud koondumine konkurentsiseaduse � 21 l�ikes 1 s�testatud kriteeriumitele ja ei kuulu seega kontrollimisele Konkurentsiameti poolt.

Tagasi