Konkurentsiamet teatab, et on 12.10.2001.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome Vabariigis registreeritud Mets�liitto Osuuskunta omandab valitseva m�ju Soome Vabariigis registreeritud Thomesto OY �le. Mets�liitto Osuuskunta kontserni kuuluvad Eestis registreeritud AS Metsind, Finnforest Eesti AS ja Map Eesti AS. Thomesto OY �ritegevus Eestis toimub kontserni kuuluvate AS Mets & Puu ja AS Thom Tehnika kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 l�ikele 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi