Konkurentsiamet on saanud koondumise teate, mille kohaselt Norra Kuningriigis registreeritud ettev�tja TPG Media Invest I AS omandab valitseva m�ju teise Norra Kuningriigis registreeritud ettev�tja Telenor Media Holding AS �le, kelle �ritegevus toimub Eesti Vabariigis Telenor Media Eesti AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonil 6 113 947 v�i 6 113 942 v�i e-maili aadressil [email protected]

Tagasi