Lp Martti Kalaus
Advokaadib�roo Lepik ja Luha��r AS Teie 29.01.2003
Dunkri 7
10123 Tallinn Meie 13.02.2003 nr 2.1-01/128

Teade

30.01.2003.a esitati Teie poolt Konkurentsiametile koondumise teade, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud Avis Europe PLC omandab USA-s registreeritud BRAC Rent-A-Car International Inc (edaspidi BRACII) osa.

22.01.2003.a s�lmitud varade ostu-m��gilepingu j�rgi omandab Avis Europe PLC BRACII �igused teostada Budget kaubam�rgi all autorendialast tegevust Euroopas, L�his-Idas ja Aafrikas, koos sellel territooriumil tegutsevatelt frantsiisi- ja litsentsiomanikelt laekuvate tasudega.

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 21 lg 1 s�testab, et koondumist kontrollitakse, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Koondumise teatest n�htub, et koondumise osaline BRACII on 01.03.2002.a s�lmitud frantsiisilepingu alusel andnud AS-le Rentacar ainu�iguse ja frantsiisi teostada autode rentimist Budget kaubam�rkide all ja Budget elektroonilise broneerimiss�steemi kaudu Eesti territooriumil. Frantsiisilepingu alusel on AS Rentacar kohustatud teostama Budget tegevust vastavalt BRACII standarditele ja juhistele, tegutsema teatud asukohas ja teatud arvu s�idukitega ning tasuma kuutasusid, kulutama teatud vahendeid turundustegevuseks ning osalema Budget rahvusvahelises broneerimiss�steemis. Seega Eesti frantsiisiv�tja AS Rentacar peab kasutama talle antud �igusi nii, et frantsiisiandja kaubam�rkide, �rilise t�histuse ja muu sellise v��rtus ei saaks kahjustatud. Seet�ttu on BRACII-l lepingu kohaselt �igus kontrollida AS Rentacar teenuste kvaliteeti ja frantsiisilepingu tingimuste t�itmist.

V�la�igusseaduse � 375 s�testab, et frantsiisilepinguga kohustub �ks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisiv�tja) �iguse kasutada frantsiisiv�tja majandus- v�i kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat �iguste ja teabe kogumit, muu hulgas �igust frantsiisiandja kaubam�rgile, �rilisele t�histusele ja oskusteabele. Seega on frantsiisilepingust tulenev teatud �iguste ja teabe kogum antud Eestis registreeritud �ri�hingule AS Rentacar kasutamiseks tema �ritegevuses. AS Rentacar on �hisliisingu AS t�tarettev�tja ja muus osas oma �ritegevuses koondumise osalisest BRACII s�ltumatu, seega AS Rentacar ei ole konkurentsiseaduse � 2 lg 4 t�henduses valitseva m�ju kaudu seotud koondumise osalisega ning koondumise osalisel BRACII ei ole v�imalik oluliselt m�jutada tema juhtorganite koosseisu, t��d v�i otsuste tegemist, kasutada ja k�sutada kogu vara v�i olulist osa sellest.

L�htudes eeltoodust ei oma RBACII Eestis �ritegevust. V�ttes arvesse KonkS � 21 lg-t 1 ning juhindudes KonkS � 27 lg 1 p-st 3 teatame, et antud koondumine ei kuulu Eesti Konkurentsiameti poolt kontrollimisele.

 

Lugupidamisega

Peeter Tammistu
Peadirektor

 

611 3947
Esta Kurme

Tagasi