Konkurentsiamet menetles NK Cabels OY 01.07.2002 esitatud eranditaotlust Pirelli Cabels and Systems ja Draka Holding N.V. vahel 28.01.2000 sõlmitud varade ostu-müügilepingus sisalduva konkurentsi kahjustava kokkuleppe kohta, mis kehtestas konkurentsi keelavad tingimused AS-le Keila Kaabel, kui Draka tütarettevõtjale.
Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 20.11.2002 otsusega nr 70-E keelduti erandi andmisest.

Tagasi