Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 22.06.2000 käskkirjale nr 13-A menetles Konkurentsiamet AS-i Medicover Eesti 09.06.2000 kaebuse alusel juhtumit nr 13/00 eesmärgiga kontrollida Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Haigla tegevuse vastavust konkurentsiseaduse §-dele 4 ja 14.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 03.10.2002 otsusega nr 60-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi