Konkurentsiamet alustas 25.06.02 peadirektori asetäitja otsusega nr 35-A juhtumi nr 09/02 menetlemist, seoses vajadusega kontrollida AS-i Tallinna Külmhoone ja OÜ Kadaka Säästumarket vahelise koostöölepingu sätete vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-le 1 ja § 16 p-le 4.

Menetluse käigus tuvastas Konkurentsiamet, et menetluse subjektid on konkurentsi olukorda kaubaturul oluliselt parandanud ning lõpetas peadirektori asetäitja 24.10.02 otsusega nr 66-L juhtumi nr 09/02 menetlemise.

Tagasi