Konkurentsiamet alustas 23.04.02 peadirektori asetäitja otsusega nr 21-A juhtumi nr 04/02 menetlemist, seoses AS-i Eesti Coca-Cola Joogid poolt “Linnuse kali” 1,5 l pudeli etiketile soodushinna 11.90 trükkimisega. Seoses sellega tekkis vajadus kontrollida AS Eesti Coca-Cola Joogid tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-le 1.

Menetluse käigus tuvastas Konkurentsiamet, et AS Eesti Coca-Cola Joogid ei ole oma tegevusega konkurentsi oluliselt kahjustanud ning lõpetas peadirektori asetäitja 23.10.02 otsusega nr 64-L juhtumi nr 04/02 menetlemise.

Tagasi