Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 15.05.2002 otsusele nr 24-A menetles Konkurentsiamet OÜ Iidla Maja avalduse alusel juhtumit nr 07/02 eesmärgiga kontrollida AS-i Kohtla - Järve Soojus tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 16 p-le 6. Menetluse käigus ei tuvastanud Konkurentsiamet AS Kohtla-Järve Soojus tegevuses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuseid ning lõpetas Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 23.10.2002 otsusega nr 65-L juhtumi menetlemise.

Tagasi