Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 15.03.2002.a otsusele nr 12-A menetles Konkurentsiamet Harjumaa Ämari aleviku elaniku Raul Nurmoja kaebuse alusel juhtumit 01 / 02 eesmärgiga kontrollida AS Vasur VR tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 16 p-le 1 ja § 18 lg 1 p-le 2.
Menetluse käigus ei tuvastanud Konkurentsiamet AS Vasur VR tegevuses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuseid või kaubaturu olulist kahjustamist ning lõpetas Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 22.08.2002.a otsusega nr 49 -L juhtumi menetlemise.

Tagasi