Konkurentsiamet alustas 12.12.01 peadirektori asetäitja otsusega nr 52-A juhtumi nr 20/01 menetlemist, seoses Kraitene Eesti OÜ 06.12.2001 kaebuse alusel tekkinud vajadusega kontrollida AS Tallinna Külmhoone ja AS Balbiino tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg-le 1 ja §-le 16.

Menetluse käigus ei tuvastanud Konkurentsiamet AS Tallinna Külmhoone ega AS Balbiino tegevuses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuseid ning lõpetas peadirektori asetäitja 23.08.02 otsusega nr 51-L juhtumi nr 20/01 menetlemise.

Tagasi