Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2001 otsusele nr 46-A menetles Konkurentsiamet Põlva Linnavalitsuse kaebuse alusel juhtumit 18/01 eesmärgiga kontrollida AS Põlva Jõujaam tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 16 punktidele 1,2 ja 6.
Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 16.07.2002 otsusega nr 42-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi