Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 16.08.2000 käskkirjale nr 17-a menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 17/00, mille aluseks oli AS Limitex 11.08.2000 avaldus. Avalduses väideti, et AS Autoklaas on kaubaturgu valitseva ettevõtjana kehtestanud AS-ile Limitex mootorsõidukite klaaside müügil raskemad tarnetingimused kui teistele ettevõtjatele, mistõttu tema tegevus on vastuolus konkurentsiseadusega.
Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 20.06.2002 otsusega nr 34-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi