Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 23.11.2000.a käskkirjale nr 25-A menetles Konkurentsiamet juhtumist nr 24/00, mille aluseks oli Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni 07.11.2000.a avaldus. Menetlemise eesmärgiks oli uurida konkurentsi olukorda riigisisesel kaubaveoteenuste turul ja kontrollida konkurentsiseaduse võimalikku rikkumist AS Eesti Post poolt.

Juhtumi nr 24/00 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 05.07.2002.a otsusega nr 41-L õiguserikkumise tuvastamise kohta AS Eesti Post poolt. Õiguserikkumine seisnes selles, et EP raamatupidamise praegune korraldus ja kasutusel olev teenuste omahinna arvestamise metoodika ei võimalda hoida raamatupidamises selget vahet erinevate põhi- ja lisategevusalade vahel.

Tagasi