Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 15.03.2001. a käskkirjale nr 7-A menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 07/01, mida alustati AS-lt Narva Elektrivõrk 01.03.2001. a laekunud teabe alusel. Menetlemise eesmärgiks oli kontrollida Eesti Energia AS-i tegevuse vastavust konkurentsiseadusele.

Juhtumi nr 07/01 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 10.06.2002.a otsusega nr 32-L Eesti Energia AS-i õiguserikkumise tuvastamise kohta. Õiguserikkumine seisnes AS-i Narva Elektrivõrk ähvardamises teenuse osutamise lõpetamisega võrguteenuse osutamisega seotud lepingute sõlmimise käigus ning Eesti Energia AS-i vastutuse ebamõistliku piiramisega nendes lepingutes. Nimetatud tegevus oli vastuolus konkurentsiseaduse §-s 18 lg 1 p 1 sätestatuga.

Tagasi