Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 09.08.2001. a käskkirjale nr 17-A menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 16/01, mida alustati AS-i Termoil 07.08.2001 a. avalduse alusel. Menetlemise eesmärgiks oli kontrollida konkurentsiseaduse § 14 ja § 18 väidetavat rikkumist AS-i Tallinna Sadam poolt.

Juhtumi nr 16/01 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 07.06.2002.a otsusega nr 31-L AS-i Tallinna Sadam õiguserikkumise tuvastamise kohta. Õiguserikkumine seisnes AS-le Termoil võrreldes teiste Muuga sadamas sarnastel tegevusaladel tegutsevate ettevõtjatega põhjendamatult ja diskrimineerivalt kõrgemate kaubatasude kehtestamises.

Tagasi