Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 26.04.2002 otsusega nr 22-A alustati juhtumi nr 05/02 menetlemist seoses AS Saaremaa Liha-ja Piimatöötuse esindaja Patendibüroo Käosaar & Co 08.11.2000 avaldusega, Tallinna Halduskohtu 23.10.2001 otsusega haldusasjas nr 3-559/2001 ja vajadusega kontrollida AS Võru juust tegevuse vastavust kuni 30.09.2001 kehtinud konkurentsiseaduse § 28 lg-le 1.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 30.05.2002 otsusega nr 29-L seoses AS-i Saaremaa Liha –ja Piimatööstus loobumisega 08.11.2000 kaebusest.

Tagasi