Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 26.11.2001 otsusele nr 48-A menetles Konkurentsiamet oma algatusel juhtumit nr 19/01 seoses sellega, et Clarion kaubamärgiga toodete edasimüüjad kasutasid R&P Grupp OÜ poolt edastatud jaehindade hinnakirja. Juhtumi menetlemise käigus kontrolliti R&P Grupp OÜ tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg-le 1.
Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 17.05.2002 otsusega nr 26-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi