Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 21.09.2000 käskkirjale nr 20-A menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 20/00 TÜ Meie Priima Õigusbüroo 08.09.2000 avalduse alusel, milles väideti, et peale perioodikaväljaannete hulgimüügi minekut AS-i Lehepunkt kätte, kehtestas nimetatud ettevõtja perioodika leviga tegelevatele ettevõtjatele endisest ebasoodsamad lepingutingimused. Juhtumi menetlemise käigus kontrolliti konkurentsiseaduse § 4 ja § 14 võimalikku rikkumist AS-i Lehepunkt poolt.

Menetluse käigus selgus, et AS-i Lehepunkt ja kirjastajate vahel sõlmitud lepingud ainumüügitingimuse osas on käsitatavad konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-s 4 sätestatud keelatud kokkulepetena. AS Lehepunkt muutis ainuõiguslikud tingimused AS Lehepunkt ja kirjastajate vahel sõlmitud lepingutes. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 10.04.2002 otsusega nr 17-L õiguserikkumise tuvastamisega.

Tagasi