Konkurentsiamet alustas 04.04.2001 Konkurentsiameti peadirektori asetäitja käskkirjaga nr 13-A juhtumi nr 13/01 menetlemist konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) § 39 lg 2 alusel eesmärgiga analüüsida konkurentsi olukorda kinnisvara teenuste kaubaturul ning kontrollida kaubaturul osalejate tegevuse vastavust konkurentsiseadusele.
Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 12.04.2002 otsusega nr 18-L õiguserikkumise mittetuvastamise kohta.

Tagasi