Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 04.11.1998 käskkirjale nr 58-u menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 34/98 Eesti Merelaevandus AS-i 22.10.1998 avalduse alusel, milles väideti, et AS Eesti Merelaevandus on sattunud rasketesse tingimustesse Läänemere transporditurul Põhjamaade ametiühingute nõuete tõttu.
Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 07.01.2002 otsusega nr 2-L õiguserikkumise mittetuvastamise kohta.

Tagasi